فائزه نوشته زير باران بايد با زن خوابيد. بعد از مدت ها اين جمله به دلم نشست. مث عشق. عشقی بعد از مدت ها...

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥