فکر می کنم
کنارت هستم
هنوز
در مسير بازگشت

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥