عاشقانه

مثل جامه ای با ايرادهای کوچک
برای دل من دوخته شده ای

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٤