اگه شمارش گر دخل پدرتون نيستين يکی از وسايل ارتباط جمعی رو از دست دادين!

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤