يه تحليل و شين هشتم

 دکتر مصطفی اقليما، رييس مددکاری ايران يه بار توی مصاحبه گفت دخترا وقت ازدواج به خواستگارشون بگن باکره نيستن (جدا از اينکه هستن يا نيستن) ، اين يه تسته تا بفهمن با چه جور آدمی طرفن! يا می ره و پشتش رو هم نگاه نمی کنه که چه بهتر يا می مونه و می دونن که با يه انسان طرفن که قرار نيست در طول زندگی هم به حريم شخصی اونها تعرض کنه. از همه صحبت های پيرامون هفت شرط ضمن عقد به نتيجه ای مشابه نتيجه بالا رسيدم. اين شروط رو بايد بيان کرد چون جدا از بحث استيفای حقوق مسلم زنان، يه معيار عالی برای آشنا شدن با طرف مقابله. چه بهتر که خيلی زود فردی رو که علی رغم همه ادعاها، از آزادی زنان می ترسه بشناسين. وقتی هنوز در ذهن جوون های ما اين می گرده که دختر اگه حق سفر و طلاق رو يه جا داشته باشه، می ره خارج و بر نمی گرده، چه نتيجه ای می ده ازدواج؟ اين فرد هنوز زن رو موجودی می دونه که در صورت عدم وجود ملزومات قهريه(!) عاصی و خطاکاره. پس دايم بايد چوب بالای سرش باشه. و الی آخر...

و عيدی من، شين هشتم : دختر خانوم های دم بخت! شرطی ديگه هم بيفزاييد که در اون قيد کنين انتخاب زمان بچه دار شدن با خودتون باشه.

/ 0 نظر / 9 بازدید