تجمع زنان در روز جهاني نفي خشونت عليه زنان

تريبون فمينيستي ايران:
تجمع اعتراض به خشونت عليه زنان امروز هم زمان با روز جهاني نفي خشونت عليه زنان(25 نوامبر _ 4 آذر) در خيابان انقلاب مقابل بازارچه ي کتاب برگزار شد.

امروز ساعت 30/4 تا 5 عصر پياده روي شلوغ خيابان انقلاب شلوغ تر از هميشه شده است. دختران و زنان بروشورهايي را که در آن به توضيح تاريخچه ي روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان، گستره ي وسيع خشونت عليه زنان، فراز هايي از منشور جهاني زنان براي حقوق بشر و ... پرداخته است ميان رهگذران پخش مي کنند و سپس پلاکارد به دست کنار پياده رو به صف مي ايستند تا رهگذران شاهد جملاتي باشند که از عمق دردهاي نه تنها زنانه که انساني به حروف و کلمات راه يافته اند:

_ خشونت عليه زنان، خشونت عليه بشريت است
_ خشونت عليه زنان يعني: دريافت مزد پايين در قبال کار برابر با مردان، اخراج از کار به بهانه بارداري، تحميل کار خانگي به عنوان وظيفه، قرباني شدن در بحران هاي اقتصادي جامعه
_ قتل هاي ناموسي مصداق بارز خشونت عليه زنان است
_ چرخه کور خشونت عليه زنان بايد متوقف گردد
_ جهان بهتري ممکن است، به دور از هر گونه خشونت
_ حکم سنگسار ملغي بايد گردد

زنان و دختران که پلاکارد ها را نگه داشته اند نيم ساعت کنار خياباني ايستاده اند که مردمش قدم هايشان را کند مي کنند و خيره به جملات، هر از گاهي چيزکي مي گويند و مي گذرند:

_ موفق باشين
_ آفرين آفرين آفرين ( و گوينده در جمعيت گم مي شود)
_ خودشون که عين خشونتن!
_ خانم مي شه بياين دم مغازه ي ما هم وايسين (اين جمله با هر هر خنده ي همراهان پسر جوان همراه مي شود)
_ ما با شماييم ( پيرمردي مي گويد اين جمله را )

دختر جوان چادري اي فرياد کشان به طرف تجمع مي گويد: "ملغي کردن حکم سنگسار يعني ملغي کردن حکم خدا در اسلام، پس بگوييد مسلمان نيستيد"

که گروهي جوابش را مي دهند که هيچ کجا در قرآن سنگسار نيامده است. و کس ديگري مي گويد بيچاره اسلام که مساوي سنگسار قرارش مي دهند.

دختر جوان ديگري که از نظر ظاهري بسيار متفاوت با شخص اول است و موهايش که از روسري بيرون آمده گواه اين موضوع است. به طرف تجمع کنندگان مي گويد: " يعني شما مي گوييد هر زني که خيانت کرد سنگسار نشه؟ يعني چي؟"

وقتي برايش توضيح مي دهند که براي برخورد با خطا با تعريف خاص خطا و جرم در هر جامعه، راه هاي ديگري به جز خشونت وجود دارد که به اصلاح فرد به اصطلاح مجرم مي انجامد با دوست همراهش خنده اي مي کنند و دور مي شوند.

دقايقي به ساعت 5 که قرار بود تجمع راس آن به اتمام برسد نمانده است که يکي از ماموران نيروي انتظامي بي سيم به دست شعارها را درون بي سيم مي خواند. حالا شعارهاي زنان که خواهان جهاني آزاد و سرشار از صلح هستند در خطوط ارتباط ارتش نيز به جريان افتاده اند.

تجمع راس ساعت 5 به پايان مي رسد.

حالا دوباره خيابان است و کتابفروشي ها و عبور و مرور و مردان که با فرارسيدن شب دوباره مالک بي شريک خيابان ها مي شوند.


/ 0 نظر / 4 بازدید