...
 هيچ زنی مسلمون نيست! هيچ زنی شيعه نيست! هيچ زنی انقلابی نيست! اين تنها نتيجه ی منطقيه که از پخش تصاوير تلويزيون در اين روزها به دست می آد. انگار در سرتاسر دنيا يه زن مسلمون محض نمونه وجود نداشته که به کاريکاتورهای پيامبر اسلام معترض باشه. انگار هيچ زنی در دهه محرم عزاداری نمی کنه. انگار هيچ زنی توی انقلاب ۵۷ شرکت نکرده بوده ... آی خواهران از ما گفتن بود ها. درسته که ما هم همچين جوش مياريم که حتی در ظاهر مبارز انقلابی و اسلامی و شيعی هم هيچ زنی ديده نمی شه، اما خدا وکيلی شما ها بايد بيشتر جوش بياريد.
ما هم دلمون خوشه ! يکی نيست بگه کی جواب شکم گرسنه ی معترضان جلوی سفارت ها و سينه زن ها رو بده اگه قرار باشه زنان هم از عقايدشون دفاع کنن و به خاطر اون به کوچه و خيابون بيان؟!
 يه پيشنهاد عملی برای خواهرانی که می خواهند تصاويرشان در جلوی سفارت و عاشورا و احتمالا اقدامات انقلابی از سيمای ايران پخش شود: ۱- بچه ات رو بغل کرده باشی، دم پات گذاشته باشی اش، شناسنامه اش همراهت باشه، کارت ملی اش رو ارايه بدی و ...  احتمال آدم حساب شدنت در تصاوير بيشتره.
۲- ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است (قابل توجه آن دسته از خواهرانی که در ايام الله ۵۷ بی حجاب تشريف داشتن)

/ 0 نظر / 6 بازدید