...

از شکم براومده زنهای حامله بدم مياد. يه نوع بلاهت توی اون برآمدگی هست که نمی تونم تحمل کنم.

توضيح بعد از نگارش: من نه از بارداری متنفرم نه از تبعات جسمانی اش.هيچ چيز هم بيشتر از تجربه عادت ماهانه و بارداری و زايمان و بچه شير دادن من رو از زن بودن خشنود نمی کنه. فقط حسی که باعث نگارش جمله بالا شد، حس آرامش زنانی بود که بدون کوچک ترين توجه ای به جايگاه لغزانشون در مقام همسر و مادر در خوشبختی ناآگاهانه ای غوطه ورند. زنانی که بزرگ ترين آرمان براشون شوهر داشتن و بدترين دشمن براشون زنهای ديگه هستن. زنهايی که بی توجه به حمايت های قانون، زياده خواهی و قدرت طلبی و ... مرد رو ذاتی اين جنس می دونن و بهش وفادار هستن. زنهايی که بچه زاييدن رو نوعی بيمه زندگی شون محسوب می کنن بدون اينکه بدونن بچه برای سوختن و ساختن زنه نه مرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید