زنان در هنرهای تجسمی هم سانسور می شوند
شايد کهنه!

 چند وقت پيش روزنامه شرق و دو هفته نامه تنديس( مجله هنرهای تجسمی)*، روش مانور دادن. چيزی که اونها راجع بهش بحث کردن سياست جديد مرکز هنرهای تجسمی در اين دو ماه اخيره. سياستی که به امضای دکتر حسينی راد رييس اين مرکز به گالری دار ها ابلاغ شد. طبق اين آيين نامه همه گالری دار ها موظف هستن که عکس آثاری رو که می خوان نمايش بدن، پيش از موعد نمايشگاه به مرکز هنرهای تجسمی بفرستن تا اونها برای نمايش اين آثار تصميم گيری کنن. يکسری از گالری دارها هم در گفت و گو با تنديس به اين سياست که اون رو مميزی کارهاشون خطاب کردن اعتراض کردن و گروهی هم که بيشتر به بخش دولتی يا نيمه دولتی مربوط هستن در توجيه اين آيين نامه حرفهايی زدن. لازمه که اضافه کنم اين آيين نامه بعد از دوم خرداد ۷۶ با اعتراض و پيگيری جمع زيادی از هنرمندان کشورمون لغو شده بود، که حالا دوباره با يه سياست عقبگرد در صحنه هنرهای تجسمی نيز مواجه هستيم.

اين سياست از اين جهت اهميت مضاعفی برای جامعه زنان پيدا می کنه که معمولا نوک تيز پيکان اين جور آيين نامه ها و مصوبات به طرف زنان گرفته می شه. چه هنرمندان زن و چه آثاری که در اونها به زنان پرداخته شده. مسلما بر اساس عرف اجتماعی مون که اينجور قوانين نيز از اونها نضج می گيره، به آثار هنرمندان زن حساسيت بيشتری هست چون جهان فکری اونها بيشتر می تونه با تعصبات قومی و مذهبی تلاقی پيدا کنه. زن عاشق حقوق برابر با مرد عاشق در کشور ما نداره، از همين جا که شروع کنين می رسين به فلسفه سانسور هر چه بيشتر ذهنيات و درونيات زنان که در هنر هم تجلی بلا منازع اون رو شاهديم . و البته تيغ سانسور...
از اون طرف هم موضوع سانسور زنان در آثار هنرمندانه. زنان در نقاشی به خاطر پوشش آنها. بدن زنان در احجام و ... مشخصه که با اولين تيغ سانسور مرکز هنرهای تجسمی می تونن از هر نمايشگاهی برچيده شن.
در مطلب يک نامه و چند ديدگاه در مجله تنديس ، پس از توجيهات فراوان ميثمی ، معاون مرکز ، تريبون به هنرمندان می رسه. فريال سلحشور حرف های خيردوستانه ميثمی رو که خريد آثار توسط مرکز رو به عنوان چرايی اين آيين نامه توضيح می ده، منتفی می دونه. سلحشور مدير گالری دی توضيح می ده:<<به نظر من اين اقدام در جهت بهبود اوضاع نيست و دوباره تحميل مميزی و بازگشت به روزگار عدم اعتماد است که هيچ حاصلی ندارد. خيلی کارها در اين مملکت امتحان شده ولی نهايتا شکست خورده است.>>

*تنديس شماره ۶۹

/ 0 نظر / 9 بازدید