...

 يه قهوه پشت ميز آشپزخونه. بعد يه لباس راحت. نرمش توی اتاقی که با پنجره باز پر از عطر اقاقی های بهاری شده و صدای بارون...

/ 0 نظر / 2 بازدید