جنبش ضد زن چهارشنبه سوری*
اين عنوانی که انتخاب کردم برای مطلبی که می خوام بنويسم بيش از حد جديه. اما آيا واقعا چهارشنبه سوری با اون زوم کردن پسرها روی دخترهای تنها برای انداختن ترقه و نارنجک و ... جلوی پاشون، می تونه به زنان کمکی کنه؟ و آيا واقعا حضور تعداد زيادی از مردم در خيابون و حالت بی نظم شهر صرفا برای گذاشتن نام جنبش بر روی اين شب کفايت می کنه؟ اگه بی نظمی و ول شدن شهر نشون از جنبش داشته باشه، پس وضعيت شهرها بعد از زلزله های بزرگ که در اونها به زنها و دخترا تجاوز می شه و کلی دختر رو هم قبل از رسيدن اولين نيروهای امداد قاچاق می کنن، بايد جنبش باشه. اگه اسم هر آشوبی رو جنبش بخوايم بذاريم مسلما جنبش چهارشنبه سوری هم وجود داره اما جنبش ضد زنيه. چون در شب چهارشنبه سوری خشونت به زنان بيشتر و راحت تر صورت می گيره و شهر حالتی صرفا مردونه پيدا می کنه . هيجان حضور در چنين آشوب هايی هم به نظر می رسه برای کسی که همه سال هيجاناتش با اسامی مختلفی سرکوب شده، اونقدر جذاب باشه که بکشدش بيرون و اگر هم تا اون روز قصدش رو نداشته ، بدون قصد از پيش تعيين شده ای در آزاری که روی اصلی اش به طرف زنانه شريک بشه.

* اين چهارشنبه سوری رو منظورمه که الآن می بينم هااااا. تو رو سر جدتون گير ندين به گذشته آبا و اجدادی...

/ 0 نظر / 3 بازدید